بنیاد فرهنگی حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) تاسیس 1365

درباره ما

درباره بنیاد فرهنگی حضرت امام محمد باقر (ع)


مغزهای متفکر و متعهد، گرانبهاترین سرمایه ی هر ملت بوده و بقای حیات فرهنگی و پیشرفت های علمی و فنی هر اجتماعی متضمن شکوفا شدن استعدادها و ارج نهادن به نیروهای اندیشمند و تحقق آن می باشد.

در کشور عزیز ما ایران متأسفانه طی قرون متمادی به علت حاکمیت استبداد و نفوذ استعمار همه جانبه به ویژه فکری و فرهنگی، استعداد صاحبان نبوغ و اندیشه یا اسیر زر و زور قدرتمندان شده و یا به خاطر عدم تسلیم، محکوم به فنا گشته و یا به علت فقدان بضاعت مالی و عدم رهبری صحیح، عقیم مانده و خسارت های جبران ناپذیری بر ملت ما خصوصاً و بر جامعه ی اسلامی عموماً تحمیل گردیده است.

اینک به شکرانه تثبیت نظام جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی در ایران و زعامت ولی فقیه، به منظور جبران خسارت های سهمگین گذشته و تحقق رهنمودهای ارزشمند رهبری انقلاب اسلامی، حضرت آیت ا... العظمی امام خمینی مدظله العالی در به کار گیری کلیه استعدادهای موجود در جامعه جهت حصول استقلال همه جانبه و رهایی از وابستگی های غربی و شرقی و به پاس بزرگداشت ارواح طیبه شهدای اسلام و ارج نهادن به فداکاری های شهدای زنده، لزوم شروع جهاد فکری اسلامی بیش از پیش احساس می گردد و بر این اساس افرادی احساس مسئولیت شرعی و اجتماعی نموده و بر آن شدند که با برخورداری از امکانات سازمان های ذیربط و افراد خیّر، این سرمایه های بالقوه را حمایت نموده و ضمن تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان محیط رشد و تعلیم و تحقیق و تعالی را برای اینگونه افراد فراهم نمایند و امید آن که در پرتو این خدمت خالصانه از به هدر رفتن و فرار مغزها و انحراف و سوء استفاده از آنان جلوگیری شده و جامعه اسلامی از این استعدادها به نحو احسن بهره مند گردد. لذا بدین منظور در سایه الطاف خداوندی وعنایات خاصه حضرت ولی الله الاعظم حجۀ بن الحسن العسکری (عج)، سازمانی تحت عنوان

(بنیاد خیریه فرهنگی حضرت امام محمّد باقرعلیه السلام)

تشکیل و طبق مواد این اساسنامه اداره می گردد.

انشاءا...

اهداف

 اهداف بنیاد:

ـ شناسایی افراد نیازمند با استعدادهای فوق العاده در سطح جامعه و تحت پوشش قرار دادن آنها با رعایت اولویت مراتب صلاحیت و استحقاق، در حد امکانات بنیاد

ـ تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد تحت پوشش، به تدریج و با این هدف که آنها بتوانند با آسودگی کامل و فارغ از هر گونه نگرانی، به امر مطالعه، تعلیم و تحقیق در کلیه زمینه های علمی و صنعتی با توجه به استعداد ذاتی و نیاز جامعه اشتغال ورزند.

ـ ایجاد و تأسیس واحدهای آموزشی در سطوح مختلف ابتدائی تا دانشگاه، پس از کسب مجوز از سازمان های مربوطه

ـ ایجاد اشتغال متناسب در مؤسسات وابسته و غیروابسته به بنیاد برای اعضای تحت پوشش در حین تحصیل به نحوی که زمینه رشد استعداد آنها فراهم گردد.