بنیاد فرهنگی حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) تاسیس 1365

توصیه های مطالعه

هدف از برنامه ریزی درسی، ایجاد تغییرات مورد نظرو مناسب در هر زمان برای رسیدن به وضع مطلوب می باشد. در این راستا استفاده از تجربیات افراد موفق می تواند بسیار موثر و راه گشا باشد . با توجه به اینکه افراد دارای تفاوت های فردی و حتی درون فردی هستند ضروری است تا با درنظر گرفتن استعداد ها ،علایق ورغبت ها در امر برنامه ریزی این گونه موارد رعایت شود ومتناسب با شرایط ونیاز های محیطی، اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی وتفاوت های فردی اجرا گردد.

هر فردی دارای روش و یژه ومنحصر به فردی می باشد که مشاوران وبرنامه ریزان درسی ،والدین ومربیان نیز باید از چگونگی ونوع آن آگاه باشند تا بتوانند به دانش آموز کمک نمایند.واحد مشاوره دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در جهت آگاهی بخشی در این زمینه تلاش خواهد کرد تا با ارائه خدمات مشاوره ای  در طول سال تحصیلی شما عزیزان را پشتیبانی نماید.

امید است توصیه های ارائه شده را با دقت مطالعه فرمایید و از اوقاتی که در اختیار دارید حداکثر استفاده را داشته باشید تا به موفقیت های مورد نظر خود نایل گردید.

 *نکته : یاد گیری فرایندی است که فراگیر باید همواره گام به گام به آن توجه داشته باشد و طی مراحلی به آن دست یابد، دانش آموز دبیرستان باید با پایه درسی قوی برنامه ریزی مناسب برای پایه های بالاتر و ورود موفق به دانشگاه را داشته باشد.

 

ادامه مطلب...